Current/ Planned Exhibitions
2023 | Affordable Art Fair | 8 – 12 February | Brussels, Belgium
2023 | Art Gallery Nixx Vintage Art & Design | Amsterdam, NL
2023 | Art Gallery Salon West | Amsterdam, NL
2023 | Affordable Art Fair | 25 – 29 October | Amsterdam, NL

Past Exhibitions
2022 | Affordable Art Fair | Amsterdam, NL
2022 | Nixx Art & Design | Amsterdam, NL
2022 | Art Gallery Salon West | Amsterdam, NL
2022 | Kunst10daagse Bergen | Restaurant Loetje | Bergen, NL
2022 | Chez Freddy, Art & Design | Haarlem, NL
2022 | NockNock Art | De Hallen | Amsterdam, NL
2022 | ETC Design Center | Nocknock Art | Culemburg, NL
2022 | First Art Fair, Passenger Terminal Amsterdam, NL
2022 | Kunstbeurs Heemstede, NL
2021 | Kunst10daagse Bergen | Restaurant Loetje, Bergen, NL
2021 | Chez Freddy, Art & Design | Haarlem, NL
2021 | Kunstroute Aalsmeer | Aalsmeer NL
2021 | Art Gallery Salon West | Amsterdam, NL
2021 | Sanquin Haarlem | Solo exhibition
2020 | Villa Randwijck, Amstelveen, NL | Solo exhibition
2020 | Kunsthuis Jan Mennen & Ton Pipers Art & Galerie, Weert & Roggel,  NL
2019 | Annual Dutch Art Fair, Amsterdam, NL
2019 | Art Eindhoven | Eindhoven, NL
2018 | De Kunst10Daagse | Bergen, NL